Selecteer een pagina
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn

blog beleggen

u gaat leren om te beginnen met beleggen
Author of "Taste of Europe"

wat is beleggen

Een belegging  is een vorm van investering waarbij geld wordt vastgelegd voor langere of kortere tijd met als doel om in de toekomst financieel voordeel te behalen. Bij beleggen biedt men kapitaal in ruil voor onzekere inkomsten in de toekomst. in principe moet je het zien als het aan het werk zetten van je geld om hopelijk geld te verdienen met het bezit dat je hebt 

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn
Gek met geld
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn

wat is het risico van beleggen 

Beleggen kan interessant zijn, maar brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. Hier leggen we uit welke risico’s er zijn en hoe u hiermee in uw beleggingskeuzes rekening kunt houden.

 • Ken de risico’s en ga niet mee in de waan van de dag.
 • Beleg met geld dat u over heeft. Hou een buffer aan voor onvoorziene omstandigheden.
 • Denk ook aan een extra buffer voor moeilijke economische tijden.
 • Denk aan uw horizon (hoe lang u wilt beleggen) en pas uw risico daarop aan.
 • Stap gespreid in gedurende een bepaalde periode; de markt “timen” werkt vrijwel nooit.
 • Spreid uw beleggingen als u Zelf Beleggen Basis of Zelf Beleggen Plus gebruikt. Beleg niet alleen in één specifiek aandeel of aandelen uit één sector of land. Gebruik bijvoorbeeld beleggingsfondsen.

 

tips voor beleggen 

 

Als u aandeelhouder bent in een bedrijf dan betekent dit dat u deelneemt in het eigen vermogen van de onderneming. U heeft dan zeggenschap in de algemene vergadering van aandeelhouders. U krijgt jaarlijks dividend uitgekeerd, mits er winst wordt gemaakt door het bedrijf. Op het moment zijn de koersen enorm gezakt en mede door andere financiële en sociale gebeurtenissen duidt dit erop dat er een recessie ontstaat. Zoals gezegd kan dit wat betreft aandelen een grote mogelijkheid zijn om goedkoop in te kopen, wanneer de koersen weer stijgen kunt u bij verkoop van een leuke koerswinst profiteren.

 

Doordat er in de crisisjaren rond 2008 structureel te weinig is gebouwd is er een tekort aan woningen en bedrijfspanden. Dit betekent dat er de komende tijd veel bijgebouwd zal moeten worden om in de vraag te kunnen voorzien. Voor die bouw is grond nodig wat nog geen bestemming heeft. Er zijn partijen die grote hoeveelheden grond opkopen en deze vervolgens in stukjes doorverkopen aan particulieren. Ondertussen wordt er hard gewerkt om ervoor te zorgen dat er alsnog een bestemming komt voor de grond. Wanneer die bestemming er komt is dat bevorderlijk voor de waarde van de grond. Uw grond wordt vervolgens terug gekocht met een flinke winst door de partij die het aan u verkocht. Zij verkopen het vervolgens weer aan de projectontwikkelaar.

Pin It on Pinterest

Share This

Share This

Share this post with your friends!

Share This

Share this post with your friends!